W najbliższy czwartek, 16 kwietnia, zapraszamy na drugi wykład online w ramach projektu: Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita.
Wykład pt. “Przybysze z Galicji. Czy faktycznie potrzebna była pomoc?” wygłosi prof. UAM dr hab. Damian Szymczak (Wydział Historii UAM).
Zarówno ten wykład, jak i poprzedni, zostanie udsotępniony w serwisie YouTube: https://link.do/poznanskisposob
Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Poznania, oraz został objęty patronatami honorowymi: Marszałka Województwa Wielkopolskiego  Marek Woźniak
oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.