Pod koniec lipca udało się zakończyć projekt pt. Konserwacja zabytkowych okien w katalogach Biblioteki PTPN i Małej Sali Posiedzeń PTPN, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W ramach zadania udało się przeprowadzić konserwację pięciu XIX-wiecznych okien skrzynkowych wraz z oryginalnymi okuciami usytuowane w pomieszczeniu katalogowym Biblioteki PTPN i Małej Sali Posiedzeń