Serdecznie zapraszamy do udziału w lutowych wykładach otwartych, organizowanych w ramach wieloletniego projektu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zatytułowanego „Poznański sposób na niepodległość”. Będą to jednocześnie ostatnie wykłady otwarte realizowane w toku tego dwuletniego projektu.

 

14 lutego 2019 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00
dr hab. Piotr Szlanta (Instytut Historyczny UW)
Nadchodzące rozstanie. Ewolucja stosunku Polaków do państw zaborczych w latach Wielkiej Wojny

 

28 lutego 2019 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00
prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński (Wydział Prawa i Administracji UAM)

Zasypywanie granic. Pierwsze lata niepodległości w II RP

 

Obu wykładom towarzyszyć będą jednodniowe wystawy przygotowane przez pracowników Biblioteki PTPN, związane z tematami wykładów.

 

Patronat honorowy nad wieloletnim projektem „Poznański sposób na niepodległość” objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Poznania.

 

Tradycyjnie zachęcamy do licznego udziału w tym ważnym projekcie PTPN oraz jego promocji wśród Państwa studentów i współpracowników.