Szanowni Państwo,

w imieniu przewodniczącego Komisji Historycznej prof. UAM dr hab. Macieja Dorny serdecznie zapraszamy na wykład pt. Źródłoznawstwo a sztuka. O interdyscyplinarności w badaniach ruskiego średniowiecza na przykładzie wiadomości “Kroniki halicko-wołyńskiej (Kroniki Romanowiczów)” o architekturze, który wygłosi prof. dr hab. Dariusz Dąbrowski (Wydział Historyczny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Wykład odbędzie się w poniedziałek, 25 października br., o godz. 16:30 w Sali Posiedzeń PTPN. Zaplanowano również transmisję online wykładu na profilu PTPN w serwisie Facebook.

Prof. Dariusz Dąbrowski jest kierownikiem Katedry Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Historycznym UKW w Bydgoszczy, reprezentantem toruńskiej szkoły genealogicznej, uczniem profesora Janusza Bieniaka, specjalizujący się jako mediewista w badaniach genealogii Rurykowiczów, dziejów politycznych, społecznych i kulturowych Rusi halicko-wołyńskiej w średniowieczu. Autor „Rodowodu Romanowiczów”, „Genealogii Mścisławowiczów (do pocz. XIV w.)”, wydanej również w rozszerzonej wersji po rosyjsku w Petersburgu, a także dwutomowej biografii Daniela Romanowicza. Wraz z Adrianem Jusupoviciem i międzynarodowym zespołem opublikował w ramach serii „Monumenta Poloniae Historica nova series” (t. XVI, 2017) „Kronikę halicko-wołyńską (Kronikę Romanowiczów)” oraz wspólnie z pierwszym z wymienionych polskie tłumaczenie tego zabytku. Od lat współpracuje z archeologami (Stołpie, Chełm). Poza tym, ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK ochronę dóbr kultury (muzealnictwo). W ramach tej specjalności podejmuje między innymi badania nad dziejami muzeów rosyjskich i ukraińskich działających na terenie dawnej RP do I wojny światowej. Miłośnik ziemi chełmińskiej. Autor popularyzatorsko-turystyczno-edukacyjnego projektu „Kultura w sieci – Wiejskie kościoły gotyckie ziemi chełmińskiej”: https://www.facebook.com/Kultura-w-sieci-Wiejskie-ko%C5%9Bcio%C5%82y-gotyckie-ziemi-che%C5%82mi%C5%84skiej-108447004261568

Serdecznie zapraszamy!