Szanowni Państwo!

W imieniu Wydziału Nauk o Sztuce PTPN zapraszamy na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 15 września 2020 r o godz. 18:00 w Sali Posiedzeń PTPN, więcej szczegółów w liście Sekretarz Komisji Historii Sztuki PTPN, Doroty Matyaszczyk.

 

Wielce Szanowna Koleżanko
Wielce Szanowny Kolego
W związku z koniecznością dokonania ponownego wyboru władz Wydziału Nauk o Sztuce PTPN, zapraszam uprzejmie na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w dniu 15 września 2020 roku, o godzinie 18:00 W razie nieosiągnięcia kworum, drugi termin zebrania przypadnie na godz. 18:15.
Wcześniej, w dniu 15 września 2020 r. w tym samym miejscu odbędzie się Konferencja Naukowa, połączona z publicznymi obradami Komisji Historii Sztuki PTPN i Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Tematem konferencji są: Zabytkowe miasta wielkopolski. Historia i konserwacja. Patronat nad konferencją objęła Pani Jolanta Goszczyńska, Wielkopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków.
W godzinach 16:00 – 18:00 odbędą się dwa wykłady połączone z dyskusją.
16:00 – 17:00 – Andrzej Billert (Poznań) Historyczne nawierzchnie – ginące dziedzictwo. Problemy z ich ochroną w zabytkowych wnętrzach urbanistycznych i krajobrazowych
17:00-18:00 Michał Szymański (Łódź): O przekształceniach przestrzeni placów rynkowych. Problemy konserwatorskie centrów lokacyjnych miasta wielkopolskich.
Konferencja będzie rejestrowana cyfrowo i udostępniona przez transmisję na żywo w sieci oraz opublikowana tamże. Mamy także zapewnione dla uczestników napoje zimne i ciepłe.
Mimo, że zapewniono nas o zabezpieczeniu środków ochrony związanych z pandemią Covid-19 (dezynfekcja i maseczki), lepiej przynieść swoje maseczki.

Sekretarz Komisji Historii Sztuki PTPN
Dorota Matyaszczyk

 

Link do transmisji: https://youtu.be/6Pnb8HQRDkQ