1 listopada odszedł od nas Profesor zw. dr hab. Karol Zierhoffer, uczony wielkiego formatu i wychowawca wielu pokoleń poznańskich polonistów, szlachetny, prawy Człowiek. Był jednym z nestorów onomastyki polskiej i słowiańskiej,  którego prace, a wśród nich fundamentalne monografie onomastyczne, na stałe weszły do dorobku europejskiego. Za całokształt pracy naukowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przyznał mu najwyższe wyróżnienie Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis.

Łączymy się w bólu z Bliskimi Profesora.