Szanowni Państwo!

Informujemy, że termin naboru abstraktów na konferencję naukową Nauka wobec wyzwań wynikających z pandemii  został wydłużony do 15 lutego br.

 

Szczegółowe informację o konferencji znajdą Państwo poniżej:

W dniach 2-3 czerwca 2022 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Nauka wobec wyzwań wynikających z pandemii.

Nauka wobec wyzwań wynikających z pandemii to interdyscyplinarna konferencja naukowa, która pozwoli na przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w różnych dyscyplinach nauki w dobie pandemii i powiązanych z nią tematycznie. Zależy nam na stworzeniu platformy do spotkania naukowców, którzy podzielą się wynikami badań dotyczycących różnych aspektów pandemii i jej skutków.

Podczas konferencji zostaną przedstawione różnorakie wyzwania jakie stawiała i stawia pandemia przed badaczkami i badaczami z różnych dziedzin nauki, a także efekty ich pracy. Zgłoszone referaty powinny zawierać się w poniższych ramach tematycznych:- najnowsze wyniki badań dotyczące COVID-19

– polityka społeczna (w tym kryzys w turystyce, prawa człowieka)

– polityka państw wobec ogólnoświatowego kryzysu

– wpływ pandemii na zdrowie psychiczne człowieka

– kultura i dziedzictwo kulturowe w dobie pandemii

– edukacja w dobie pandemii

– rozwój naukowy i umiędzynarodowienie a kryzys wywołany przez pandemie

+ panel komunikatów dotyczących trwających wciąż projektów, którymi wynikami badań zechcą się Państwo podzielić z uczestnikami konferencji.

W ramach konferencji planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Adres mailowy do nadsyłania abstraktów: dziedzictwo@ptpn.poznan.pl

Termin nadsyłania artykułów: 30 kwietnia 2022 r.

Język konferencji: polski i angielski

Formuła konferencji: hybrydowa

Organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Konferencja finansowana przez Ministra edukacji i nauki w ramach programu “Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych”.

Więcej informacji: http://ptpn.poznan.pl/bez-kategorii-pl/konferencja-naukowa-nauka-wobec-wyzwan-wynikajacych-z-pandemii