W imieniu organizatorów zapraszamy na odbywającą się w naszej siedzibie konferencję “Żydzi w Wielkopolsce w XX w. Historia i pamięć”, która odbędzie się 27-28.02.2020 r. Więcej szczegółów poniżej.

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu zaprasza na konferencję „Żydzi w Wielkopolsce w XX wieku. Historia i pamięć”. Wydarzenie to inauguruje Regionalny Projekt Badawczy IPN pod tym samym tytułem. Przedmiotem rozważań będą zagadnienia związane z historią społeczności żydowskiej zamieszkałej w Wielkopolsce, ze szczególnym naciskiem na okres międzywojnia, wojny i okupacji oraz lata powojenne, jak również kwestie właściwego upamiętnienia ich obecności/zapobieżenia niepamięci. Wielu z zaproszonych prelegentów z powodzeniem realizuje funkcje historyków regionu, w którym zamieszkują oraz „aktywistów pamięci” [franc. militant de la mémoire], troszczących się o to, by wiedza, w której pozyskiwaniu i rozprzestrzenianiu biorą aktywny udział (w tym kontekście wiedza o żydowskich współmieszkańcach) nie została zapomniana. Konferencja ma otwarty, interdyscyplinarny charakter. Jej zasadniczym celem jest wzajemne zapoznanie się oraz uzyskanie wglądu w dotychczasowy stan badań/pamięci odnośnie różnych miejsc w Wielkopolsce.

Wstęp wolny! Miejsce obrad: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.

PROGRAM