Zapraszamy 4 grudnia na wykład prof. Andrzeja Gulczyńskiego w Muzeum Regionalnym w Jarocinie, otwierający wystawę, opracowaną w ramach projektu “Przed Powstaniem: Jarociniacy na Polskim Sejmie Dzielnicowym i w pracy organicznej”, dofinansowanego przez Gminę Jarocin, realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie.