Zapraszamy do obejrzenia wystawy “Delegaci z powiatu wrzesińskiego na Polski Sejm Dzielnicowy”, której towarzyszyć będą prelekcje: Bolesława Święciochowskiego, Prezesa Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz wykład Prof. Andrzeja Gulczyńskiego pt. “Polski Sejm Dzielnicowy i udział delegatów z powiatu wrzesińskiego”.

Wystawa jest częścią projektu “Wrześnianie na Polskim Sejmie Dzielnicowym (1918): odkrywanie historii lokalnej”, realizowanego przez Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne, we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, współfinansowanego ze środków Gminy Września.