Zapraszamy na posiedzenie Kolokwium Doktoranckiego, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 o godz. 17.30 w Sali Posiedzeń PTPN (ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań).

Referentką będzie Pani mgr Marta Kaczanowicz, słuchaczka II roku studium doktoranckiego Wydziału Historycznego UAM. Przedstawi ona temat pt. “Starożytne grobowce i nowi lokatorzy. Egipskie Teby w I tysiącleciu p.n.e.”

Promotorem Pani mgr jest Pan Prof. Rafał Koliński. Gościem Kolokwium będzie Pan dr Michał Krueger, Instytut Archeologii UAM.