Konferencja „Kliniczno-parakliniczne korelacje w praktyce lekarskiej XXI wieku”

W dniu 12 grudnia 2020 w godz. 9:00-14:00 na platformie TEAMS odbędzie się konferencja „Kliniczno-parakliniczne korelacje w praktyce lekarskiej XXI wieku” organizowana przez Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Klinikę Neurochirurgii i Neurotraumatologii oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Konferencja adresowana jest do lekarzy różnych specjalności, a podczas wystąpień podejmowane będą zagadnienia związane z wyzwaniami współczesnej diagnostyki. Spotkanie jest kontynuacją konferencji organizowanych przez wiele lat przez śp. Prof. Stanisława Nowaka. Wśród wykładowców znajdą się dr hab. Ewa Wysocka, dr hab. Katarzyna Katulska, prof. Roman Jankowski, prof. Sławomir Michalak oraz młodzi naukowcy, którzy prezentować będą wyniki swoich badań w odrębnej sesji.

Osoby zamierzające wziąć udział w konferencji prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: swami@ump.edu.pl. Jest to niezbędne dla udostępnienia Państwu możliwości udziału w konferencji. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski.
Zapraszamy,
Roman Jankowski i Sławomir Michalak