Zapraszamy wraz z Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Poznaniaków do wspólnego 215. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1806 r.

Program obchodów:
5 listopada 2021 r. g. 17:00 Wykład pt. „Poznański listopad 1806 roku. Rzecz o Napoleonie, Dąbrowskim i Wielkopolanach” wygłosi prof. UAM dr hab. Rafał Dobek (Sekretarz Generalny PTPN, Wydział Historii UAM) MIEJSCE: Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań.

6 listopada 2021 r.
g. 14:00-16:30
GRA MIEJSKA: „Za Napoleonem”
Karta startowa do pobrania w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stary Rynek 3

g. 17:00
SPEKTAKL „Wjazd gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania w 1806 roku”
MIEJSCE: Stary Rynek – pomiędzy Odwachem a Pałacem Działyńskich

6-10 listopada 2021
UROCZYSTA PREZENTACJA OBRAZU “Wjazd gen. J.H. Dąbrowskiego do Poznania” Jana Gładysza z kolekcji Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w godzinach otwarcia Muzeum.

Bieżące informacje: https://www.facebook.com/events/377283577427699