Posiedzenie administracyjno-naukowe Wydziału II PTPN – 24 X 2022
Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, godz. 16.30

Porządek spotkania:

I. Część administracyjna:
1) Informacje bieżące dotyczące Wydziału II PTPN
2) Wolne głosy

II. Część naukowa:
W cyklu mistrzowskim In quattuor tempora anni – wykład jesienny wygłosi
PROF. DR HAB. JACEK BANASZKIEWICZ: W ŚWIECIE RICHERA –
HISTORYKA X WIEKU (WŁADCY, INTRYGI, BIEG DZIEJÓW).