Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącej Komisji, prof. UAM dr hab. Aliny Zajadacz, zapraszamy na kolejne posiedzenie Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN, które odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 17:00 w Sali Posiedzeń PTPN.

W programie:

Wykład pt. Geostanowiska w Poznaniu jako wyraz jego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Prelegenci: prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke, prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko.

Po wykładzie zaplanowano spotkanie organizacyjne dla członków Wydziału III.