Przestrzeń zewnętrzna – przestrzeń wewnętrzna w Śreniowieczu.
XLIII Seminarium Mediewistyczne.

Szanowni Państwo,
wraz z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, Instytutem Historii Sztuki UAM oraz Instytutem Filologii Polskiej, pragniemy serdecznie zaprosić na XLIII SEMINARIUM MEDIEWISTYCZNE im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, które odbędzie się w dniach 7-8.12.2022 w Sali Posiedzeń PTPN. Załączamy program konferencji, na której będzie można wysłuchać referatów zarówno w języku polskim, jak i francuskim – referaty będą na żywo tłumaczone.

Seminarium jest dofinansowywane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.