Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wraz z

sekretarz KH PTPN

prof. UAM dr hab. Anną Kotłowską,

zaprasza na posiedzenie Kolokwium Doktoranckiego.

 

Referat

“Ewolucja ortodoksyjnego spojrzenia na sakrament Eucharystii według zachodnioeuropejskich tekstów antyheretyckich XI i XII wieku”

wygłosi

mgr Lidia Hinz-Wieczorek

Wydział Historii UAM

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 16 stycznia 2023 r.

o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN

przy ul. Mielżyńskiego 27/29

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska