Szanowni Państwo!

W dniu 27 września 2021 r. odbędzie się w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego  27/29  w Poznaniu zebranie wyborcze Komisji Archeologicznej PTPN.

Pierwszy termin zebrania – godz. 16.00, drugi – godz. 16.15. W programie zebrania przewidziano:

 

  1. Wybór przewodniczącego zebrania;
  2. Wykład dr Magdaleny Poklewskiej-Koziełł z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu pt. “Święci, władcy i nie tylko na kaflach z Bierzwnika, woj. zachodniopomorskie”;
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Archeologicznej za lata 2016-2020;
  4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium władzom Komisji;
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  6. Zgłaszanie kandydatów do funkcji przewodniczącego i sekretarza Komisji;
  7. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami;
  8. Ogłoszenie wyników wyborów;
  9. Wolne głosy i wnioski.

Prosimy o liczny udział w zebraniu i przestrzeganie w jego trakcie przepisów wynikających z obostrzeń sanitarnych dotyczących epidemii covid-19.

Z poważaniem

Piotr Wawrzyniak (przewodniczący KA PTPN)