Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Czas przemian – czas wolności. Traktat Wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce”, która odbędzie się 27-28 czerwca 2019 r. w Poznaniu.

Jej celem jest upamiętnienie setnej rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego i połączenia ziem wielkopolskich z niepodległą Polską. Dwudniowa konferencja stanowić będzie zwieńczenie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Założeniem konferencji będzie umożliwienie wypowiedzi polskich naukowców – reprezentantów różnych dziedzin, podsumowujących dorobek działań powstańczych i starań dyplomatycznych o przyłączenie ziem dawnego zaboru pruskiego do Państwa Polskiego, a także znaczenia Traktatu dla stworzenia ładu w Europie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę nie tylko na aspekty regionalne, ale i wymiar międzynarodowy, w tym polityczny, prawny, dyplomatyczny i kulturowy.
Zapraszamy badaczy, ale i miłośników i popularyzatorów historii do udziału w tym dwudniowym spotkaniu i zgłaszanie propozycji referatów.

Zgłoszenia udziału w roli referenta przyjmowane są do 5 czerwca 2019 roku. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie tematu i krótkiego abstraktu na adres e-mailowy: marta.luczkowska@ptpn.poznan.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszeń przy planowaniu programu konferencji. O zakwalifikowaniu zgłoszenia zainteresowani zostaną powiadomieni do 10 czerwca 2019 roku. Planowane jest wydanie drukiem materiałów konferencyjnych jeszcze w tym roku (dostarczenie tekstów do 5 lipca 2019 r.).

Konferencja finansowana ze środków Urzędu Miasta Poznania, w ramach projektu “Poznański sposób na niepodległość”.