Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN: Zespół Języka Religijnego

Międzynarodowy Komitet Slawistów: Komisja Języka Religijnego

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

serdecznie zapraszają na

IX Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

JĘZYK RELIGIJNY DAWNIEJ I DZIŚ

w kontekście teologicznym i kulturowym

 

PROGRAM

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.