Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza uprzejmie na posiedzenie Kolokwium Doktoranckiego PTPN, na którym mgr Piotr Zeman doktorant w Instytucie Archeologii UAM wygłosi referat pt. Dolne miasta mykeńskie. Studium porównawcze i reinterpretacja obecnego stanu wiedzy. Posiedzenie odbędzie się w środę 24 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.