PLAKAT JAROCIN POPRAWIONY-650px

W ramach projektu „Przed Powstaniem: Jarociniacy na Polskim Sejmie Dzielnicowym i w pracy organicznej”, dofinansowanego przez Gminę Jarocin, zbieramy informacje o jarocińskich patriotach, delegatach na Polski Sejm Dzielnicowy.

Polski Sejm Dzielnicowy odbywał się w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 roku. Zgromadził on blisko 1400 delegatów z wszystkich dzielnic zaboru pruskiego. Był to ważny etap w dążeniu do niepodległości, gdyż Sejm wyłonił skład Naczelnej Rady Ludowej (organu dowodzącego później Powstaniem Wielkopolskim), zatwierdził polskie żądania niepodległościowe i uchwalił szereg ważnych ustaw, dotyczących m.in. spraw gospodarczych, społecznych, oświatowych, podatkowych. Z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie organizuje wystawę na temat delegatów z powiatu jarocińskiego na Polski Sejm Dzielnicowy. Były to osoby zasłużone dla regionu, działające w polityce i pracy organicznej.

Liczymy również na Państwa pomoc: jeśli ktoś z Państwa posiada jakieś informacje o delegatach, zdjęcia czy pamiątki rodzinne, prosimy o przesłanie materiałów na adres: sekretariat@ptpn.poznan.pl lub: muzeum@muzeumjarocin.pl. Wykorzystane na wystawie materiały zostaną opatrzone stosowną informacją o osobach, które je udostępniły. Dla osób, które prześlą materiały przewidziane są także drobne upominki.

Na materiały czekamy do 7 maja 2018!

Wystawa prezentowana będzie w czerwcu w PTPN, natomiast w grudniu w Muzeum Regionalnym w Jarocinie.

W przypadku pytań, prosimy o kierowanie ich na adres e-mail: sekretariat@ptpn.poznan.pl lub telefonicznie: 618527441.

Lista delegatów:

 • Franciszek Basiński z Jarocina
 • Michał Broda z Kotlina
 • Mieczysław Domagalski z Żerkowa
 • ks. Jan Donat z Mieszkowa
 • Józef Dziurdzia z Lisewa
 • Władysław Grabski z Kurcewa
 • Wojciech Grygiel z Siedlemina
 • ks. Kazimierz Janke z Kotlina
 • Jan Kasprzak z Jarocina
 • K. Krzymiński z Kurcewa
 • Józef Kurczewski z Jaraczewa
 • ks. Antoni Nowak z Jaraczewa
 • Stefan Przybyła z Łukaszewa
 • Agnieszka Sarbinowska z Bieździadowa
 • Tomasz Wąsik z Ludwinowa
 • Władysław Witczak z Bieździadowa