Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na kolejną sesję studencko-doktorancką. Tym razem tematem przewodnim są “Kobiety w walce niepodległościowej i powstańczej”. Sesja organizowana jest w ramach cyklu “Młodzi o Powstaniu”. Odbędzie się 29 maja 2018 r. w Sali Posiedzeń PTPN: rozpoczęcie o godz. 16.00, natomiast od godz. 15.00 rejestracja prelegentów. Dla słuchaczy wstęp wolny!
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Miasta Poznania w ramach projektu “Poznański sposób na niepodległość”.

Program sesji:
Od 15.00: rejestracja uczestników
16.00-16.15: powitanie uczestników

I panel (moderator: Adam Szabelski)
16.15-17.00: wykład plenarny: dr Paweł Cieliczko (Fundacja Kochania Poznania), Matki Chrzestne Powstania Wielkopolskiego
17.00-17.15: dyskusja
17.15-17.30: mgr Izabella Kopczyńska (WH UAM), Poznanianki na Polskim Sejmie Dzielnicowym
17.30-17.45: mgr Joanna Wałkowska (PTPN), Bronisława Przykutowa – śląska działaczka niepodległościowa, delegatka na Polski Sejm Dzielnicowy
17.45-18.00: dyskusja
18.00-18.15: przerwa kawowa

II panel (moderator: Adam Szabelski)
18.15-18.30: Kacper Awzan (WH UAM), Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim w świetle ich wspomnień pisanych z okazji pięćdziesiątej rocznicy zrywu
18.30-18.45: Marcin Tomczak (WH UAM), Przedstawianie udziału kobiet w Powstaniu Wielkopolskim w polskiej historiografii po 1989 roku na wybranych przykładach
18.45-19.15: dyskusja, podsumowanie sesji