Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w sesjach studencko-doktoranckich pod hasłem „Młodzi o Powstaniu”, organizowanych w 2018 roku przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w ramach wieloletniego projektu pt. „Poznański sposób na niepodległość”, realizowanego w latach 2017-2019, dofinansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

W 2018 roku świętujemy setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Jest to więc doskonała okazja do dyskusji nad dziejami Poznania i Wielkopolski w kontekście walk o niepodległość.

Celem naszych spotkań jest przedstawienie badań młodych naukowców nad Powstaniem Wielkopolskim, jak również polską walką niepodległościową w XIX wieku i zaborem pruskim. Będzie to okazja nie tylko do skonfrontowania swoich wniosków z innymi badaczami, ale również popularyzacji wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego i dziejów Wielkopolski w XIX, i początkach XX wieku. Chcielibyśmy poruszyć kwestie takie jak m.in. życie codzienne i związane z tym mikrohistorie, wspomnienia Poznaniaków i Wielkopolan, biografie bardziej i mniej znanych postaci – działaczy społecznych i politycznych z okresu XIX i początku XX wieku, żołnierzy Powstania, kobiet zaangażowanych w walkę o niepodległość, czy nieznanych epizodów powstańczych. Pragniemy przypomnieć również historie wcześniejszych powstań wielkopolskich, które – pomimo, że nie skończyły się sukcesem, jakim było odzyskanie niepodległości – miały również duże znaczenie dla podtrzymywania tożsamości narodowej Wielkopolan.

Do udziału w sesjach zapraszamy studentów studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich oraz doktorantów z różnych dziedzin nauk historycznych, a także spoza nich, jeśli Państwa badania związane są z proponowaną przez nas tematyką. Zapraszamy również przedstawicieli wielkopolskich towarzystw historycznych i kulturalnych do wygłoszenia wykładów gościnnych na sesjach (czas wystąpienia ok. 30 minut). Wykłady stanowić będą wprowadzenie do każdej z sesji.

Proponujemy Państwu następujące sesje tematyczne, które będą odbywać się w kolejnych miesiącach w 2018 roku:

1. Życie codzienne w zaborze pruskim i w czasie Powstania Wielkopolskiego: 26 kwietnia 2018

2. Kobiety w walce niepodległościowej i powstańczej: 29 maja 2018

3. Zabór pruski i Powstanie Wielkopolskie – zapomniane epizody: 22 czerwca 2018

Udział w sesjach jest bezpłatny. Można zgłosić chęć udziału w 1, 2 lub 3 sesjach. Wszystkie sesje odbywają się w Sali Posiedzeń PTPN, przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Zapewniamy poczęstunek i materiały konferencyjne. Nie pokrywamy jednak kosztów noclegów i dojazdu.

Termin zgłoszeń: do 19 marca 2018 (dotyczy wszystkich trzech sesji!)

Informacja o przyjęciu zostanie wysłana drogą mailową do 26 marca.

Prosimy o zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Przewidywany czas każdego referatu to 15 minut (dla wykładu gościnnego 30 minut). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk planuje wydanie pracy zbiorowej zawierającej pisemne wersje referatów.

W drugiej połowie tego roku będą miały miejsce jeszcze kolejne sesje, o czym będziemy informować na bieżąco.

Szczegółowe informacje o sesjach: sekretariat@ptpn.poznan.pl, tel. 61 852 74 41.