Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk realizuje szereg przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który odbył się 3-5 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą tego wydarzenia, pragniemy przypomnieć jego znaczenie dla odzyskania niepodległości. Polski Sejm Dzielnicowy zgromadził delegatów z wszystkich dzielnic zaboru pruskiego, zatwierdził polskie żądania terytorialne i wyłonił skład Naczelnej Rady Ludowej, która następnie przejęła dowództwo Powstania Wielkopolskiego.

Realizujemy projekty upowszechniające wiedzę o Polskim Sejmie Dzielnicowym i prezentujące sylwetki delegatów z poszczególnych powiatów, między innymi:

– jarocińskiego (projekt: Przed Powstaniem: Jarociniacy na Polskim Sejmie Dzielnicowym i w pracy organicznej, realizowany we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie, współfinansowany przez Gminę Jarocin)

– wrzesińskiego (projekt: Wrześnianie na Polskim Sejmie Dzielnicowym (1918): odkrywanie historii Lokalnej, realizowany we współpracy z Wrzesińskim Towarzystwem Kulturalnym i Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, współfinansowany przez Gminę Września)

– pleszewskiego

– poznańskiego

W grudniu 2017 r. miała miejsce wystawa pt. „Mocą prawa…, nie krwawym orężem”. Członkowie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wśród delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (3-5 grudnia 1918 r.).

Natomiast w kwietniu 2018 r. w Collegium Maius prezentowana była wystawa poświęcona udziale Pleszewian w Polskim Sejmie Dzielnicowym.

Opracowujemy również materiały do biogramów delegatów w celu wydania słownika delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy. Każdy może włączyć się do opracowywania biogramów – w tym celu prosimy o kontakt na adres: joanna.walkowska@ptpn.poznan.pl

W 2018 roku opublikowaliśmy już poprawione wydanie Dziennika Polskiego Sejmu Dzielnicowego (red. Andrzej Gulczyński), które jest do nabycia w Wydawnictwie PTPN. Opracowujemy również wspomnienia o Sejmie i inne dokumenty.