Dabińska Maria, pow. gostyński

Dachtera Kazim[ierz], pow. witkowski

Dalke Franc[iszek], pow. wągrowiecki

Dambek Józef, pow. świecki

Dampca Andrzej, pow. wejherowski

Danielak Anna, pow. rawicki

Dąbrowski Marcin, pow. koźmiński

Dehmel Antoni, pow. kościański

Dembek B[ernard Franciszek] ks. prob., pow. toruński

Deresiewiczowa J[oanna], pow. mogileński

Deseczka Roman, pow. prudnicki

Długajczyk Waw[rzyniec], pow. katowicki

Długiewicz Fr[ranciszek], pow. zabrski

Długiewicz Wł[adysław], pow. katowicki

Dłużak Wincenty, pow. śremski

Dobek Cyryl, pow. chojnicki

Dobkowa Maria, pow. chojnicki

Dobrowolski Julian, pow. gdański

Dobrowolski Stefan, Poznań

Domagalski M[ieczysław], pow. jarociński

Domagała Józef, pow. rawicki

Dombek Paweł, pow. bytomski

Domino Józef, pow. berliński

Domżalski Jan, pow. toruński

Donaj Marcin, pow. kościański

Donat [Jan] ks., pow. jarociński

Donimirski Bol[esław], pow. grudziądzki

Donimirski Jan, pow. toruński

Donimirski K[azimierz], pow. sztumski

Dopierała Stanisław, pow. koźmiński

Drahs Zuzanna, pow. opolski

Drap Robert, pow. opolski

Drenda Piotr, pow. lubliniecki

Drewniak, pow. kozielski

Drewnik Jan, pow. zabrski

Dreyza Józef, pow. katowicki

Dróbka Józef, pow. wągrowiecki

Drzymała Ign[acy], pow. opolski

Dubiel {Dubieł} Paweł, pow. zabrski

Duda Jan, pow. opolski

Dukata Melchior, pow. babimojski

Dunajski P[iotr] ks. prob., pow. kościerski

Duxa Franciszek, Poznań

Dymarczyk Piotr, pow. lubliniecki

Dymek Walenty ks. (delegat lub ekspert)

Dyrbach Edw[ard], pow. sycowski

Działowski G[ustaw ks.] dr, pow. niborski

Dzięgielewski F[eliks], pow. brodnicki

Dzionara [Julian] ks. prob., pow. brodnicki

Dziubiński Tomasz, pow. katowicki

Dziurdzia Józef, pow. jarociński