Eckert Jan, pow. bytomski

Eckertowa Stefania, pow. bytomski

Eisop Wiktoria, Westfalskie, Nadreńskie

Eitner Kaz., pow. berliński

Ellward Józef, pow. wejherowski