Ślachciak J., pow. berliński

Śleziona {Śledziona} [Wilhelm], pow. strzelecki

Śleziona Jan, pow. strzelecki

Śmidowicz Jan, Hamburg

Śmieszny Antoni, pow. reszelski

Śmigielski Anastazy, pow. świecki

Śniatała Stan[isław] ks., pow. krotoszyński

Środka Ludwik, Westfalskie, Nadreńskie

Śrubka Jan, pow. chełmski

Świątkowski Jan, pow. bydgoski

Świątkówna Anna, pow. pszczyński

Świderski [Stanisław ks.], pow. leszczyński

Świeczkowski A., pow. kościerski

Świerca Jan, pow. opolski

Świerkota Franciszek, pow. pszczyński

Świerz, pow. opolski

Świeży, pow. gliwicki

Świniarski Alojzy, pow. gnieźnieński

Świst Jan, pow. krotoszyński