Ulanowski Cz[esław], pow. nowotomyski

Ulczok Paweł, pow. katowicki

Ulenberg Marcin, pow. kartuski

Urbankówna Agn[ieszka], Poznań

Urbanowicz W., pow. kościerski

Urbańczyk [Franciszek?], pow. pszczyński

Urbańczyk J[ózef], pow. strzelecki

Urbański Edmund, pow. gostyński

Urbański Franc[iszek], pow. brodnicki

Uszczyk Emilian, pow. gliwicki