Żechoń Jan, pow. pszczyński

Żelazek Stanisław, Poznań

Żmidziński {Zmidziński} Al[eksander] ks., pow. nowotomyski

Żnińska Joanna, pow. bytomski

Żółtowski Jan, pow. człuchowski

Żółtowski Leon hr., pow. witkowski

Żółtowski St[anisław], pow. chodzieski

Żurawski Stanisław, pow. olsztyński

Żychliński Józef, pow. bydgoski

Żynda Fr[anciszek] ks. wik., pow. chojnicki