Alejski Jan

Badaszewski

Bątkiewicz W.

Bernacik

Białasik Jan

Biegańska M.

Biegański Stan[isław]

Bocian Wład.

Brudnachowski K.

Brzeziński Jan

Brzozowska

Buda Franc.

Chęciński

Chruściński Feliks

Ciastowski Józef

Czaplicki Jan

Domino Józef

Eitner Kaz.

Gołąbek [Józef?]

Gulcz Michał

Herz Władysław

Jankowski Bol[esław]

Jasiak Kaz.

Karabasz Michał

Karabasz Teodor

Kasprzak Feliks

Kłoś Antoni

Komosiński

Konatkowski [Stanisław]

Koszutski Feliks

Leonard Jan

Libera W.

Malicka

Mazurkiewiczowa

Miedziński B[olesław]

Nader [Mikołaj]

Narożny Waw.

Owczarek Wojc[iech]

Pajkertowa

Panieńska T.

Paterek Wal.

Pawłowska Teodora

Pietrzak Jan

Rogacki

Rutkowski Br.

Rydlewicz Franc.

Rydlewicz Wojciech

Schmidt Jan

Sierszulski Jan

Sobczak Wł.

Sobierajski

Sokołowski

Spychała Józef

Stachowiak W.

Stoiński Stan[isław]

Szperkowska Irena

Szych St.

Szymkowiak

Ślachciak J.

Tabernacki [Czesław]

Tomczyk Piotr

Tyrakowski M.

Walczak Michał

Waleńczak Stefan

Wierzbiński M.

Włodarczyk Wł.

Wojciechowski M.

Załachowski [Franciszek]

Zdrojewski

Ziętowski K[azimierz]