Branowska Józefa [Bramowska Józefa]

Czapla Kazimierz

Dombek Paweł

Eckert Jan

Eckertowa Stefania

Foj Franciszka

Foj Jan

Fójcik Maria

Gajdas Emil

Gruchal Jan

Jagła Paweł

Janowska Irena

Kot {Kott} Alojzy

Kot Gertruda

Ludyga Jan

Maciejczyk Jan

Marzyc Jan

Mazur Jan

Mularczyk Józef

Mularczyk Józef

Müller Anna

Omańkowska Janina

Palacz Tadeusz

Petzel Brunon

Piątek Józef

Przybyłk Jan

Rak Błażej

Rybarz Edward

Ryng Józef

Smoczyk Jan

Sokół Antoni

Staniszewski

Staniszewski Wł[adysław]

Strencioch Anna

Szafranek Paweł

Szendzielorz St.

Szewczyk Jan

Szukała Franc[iszek]

Szyper Piotr

Trzensioch Jan

Tyka Elżbieta

Wolska Jadwiga

Wolski Michał

Żnińska Joanna