Grupinski Stanisław

Jaroszkówna M

Jaśkowiak Marcin

Michalak Ignacy

Nieżychowska Karola

Pachowicz Adam

Pawlak Helena

Raczyński Włodzimierz