Bieszek

Biskupek Eman

Franik Paweł

Gałązka Emil

Grzbiela Fr.

Itner Ryszard

Izynol Teodor

Jonda Piotr

Kaczera Wojciech

Kajzer {Kaiser} Paweł

Kandera Jan

Kowalik Franciszek

Kozyra Piotr

Lasek Ryszard

Laskowska K.

Michałowski St.

Morys Amand

Orlicki Feliks

Paprotna Julia

Pawletko Emilia

Prabudzki Tadeusz

Robert Marek

Robota Władysław, ks.

Sikora Ignacy

Soboc Alojzy

Szędzielorz {Sędzielorz} A

Świeży

Uszczyk Emilian

Włocha Fr.

Wolny Tomasz

Wróblewski Władysław