Baranowski Edmund

Czubek Józef ks.

Donimirski Bolesław

Kulerski Wiktor

Łaszewski Stefan dr

Masankowski A.

Ossowski Leon

Rabanowski F.

Ruchniewicz Alojzy

Szychowski Julian mec.

Topczyński {Tobczyński} Konstanty

Wilkans Wacław ks.