Bartecki Stan.

Krzyżankiewicz M[ieczysław]

Krzyżanowski [Józefat]

Matuszczak Piotr

Matuszek Mich.

Rogalla Jan

Śmidowicz Jan