Ciemięga Henryk

Czaja Wiktor

Długajczyk Waw[rzyniec]

Długiewicz Wł[adysław]

Dreyza Józef

Dziubiński Tomasz

Grabianowski St[anisław]

Hylla Piotr dr

Jarczyk Henryk dr

Jesionek Wiktor

Kalinowski Edw[ard]

Kluzik Jan

Korfanty Jan

Kośnik Józef

Kuca Rudolf

Kucia Jan

Łukowski Wacław

Manowski Ant[oni]

Mansala {Manslian} [Jan]

Michnola Józef

Mielęcki And[rzej] dr

Morgała Bol[esław]

Nawrat Andrzej

Neumann Robert

Nowicki Telesfor

Pakułła Henryk

Piechowa Katarzyna

Piechulek Jan

Pilcha Jakub

Rygula Paweł

Rymer Józef

Rzepka Gustaw

Sewerin Paweł

Sitko Walenty

Skwara Józef

Sosiński Wojc[iech]

Stęślicki [Jan Nepomucen] dr

Sucharek Ignacy

Szymański Franc[iszek]

Szymkowiak Bronis[ława]

Ulczok Paweł

Wieczorek Wojc[iech]

Wilimow Matylda

Wolf Jan

Wysocki Konstanty

Zagórnik Piotr

Zając Wojciech