Chłapowski Alfred

Cugierowa Mari[anna?]

Dehmel Antoni

Donaj Marcin

Gąsawski Konstanty

Grygiel Michał

Grzesiński Antoni

Gudziński Franc[iszek]

Jezierski Antoni

Kiełczewski dr [ks. Karol?]

Klupsz Alojzy

Korbik Józef

Lossowowa Helena

Mejer Józef

Nawrocki Telesfor

Nowak Józef

Wolska Władysława