Buczek Franc[iszek]

Drewniak

Goczok Fr.

Herdzin Jan

Hupka Antoni

Kaczmarek K[arol

Karkosz {Karkon} [Antoni]

Kiszka K[onrad]

Kubina Klara

Kubinała Maria

Kurpiesz Anna

Mucha Berta

Piszczała {Piszczałła} Józef

Pleciński K.

Sabor Teodor

Sobota [Adam] Adolf

Sura {Żura} Gertruda

Tomasz K.

Wilk Joanna

Wolny Karol

Wyżgoł {Wyrzgoł} Al[eksy]