Balluch [Baluch] R[obert]

Grychtoł {Grychtot} R[obert]

Kompała Józef

Morcinek {Marcinek} Z[ygrfyd]

Morkowski N.

Mrozek Jan

Müller Aug[ustyn]

Raab Matylda

Skubała Anna

Szukalska M[aria]

Tuszyński {Tusiński} Fr[anciszek]