Biegański Józef

Cieślicki Ignacy

Czarnecki Józef

Fibak Michał

Gajowczyk [Ignacy]

Kaczmarek Franc[iszek]

Lepa Kazimierz

Patalas Marcin

Śniatała Stan[isław] ks.

Świst Jan

Zmyślony Stan[isław]