Bielski A[ntoni] ks. prob.

Jaroszewski Al.

Kotowski Wł.

Kurzentkowski B.

Ledóchowski Józef ks.

Lipczyński Piotr

Malinowski B.

Marszałek Czesław

Megger Piotr

Ossowski Bolesław

Robaczewski Al.

Schulwitz Antoni

Trafiński Józef

Wantowski Józef

Wolska Maria

Zellma Franc.

Ziółkowski Józef