Adamiec Stefan

Brelińska Maria

Burzyńska [Stefania]

Cegielski Edw[ard]

Cegielski Henryk

Drenda Piotr

Dymarczyk Piotr

Graca Jan

Gruca Maciej

Jaroń Paweł

Kozok Józef

Kulisz Jan

Niegolewski K[azimierz]

Pyka Franciszek

Pyka Piotr

Rzeźniczek M[aksymilian]

Stasiok Jan