Bauza Teofil

Chojnacka Zofia

Cieślewicz Mateusz

Deresiewiczowa J[oanna]

Grudzinski Franc[iszek]

Jankowski Sylwester

Jasiński Wł[adysław ks.]

Konieczka Andrzej

Kozłowski Franc[iszek]

Kwiatkowski R[oman]

Meller Michał

Szenicowa Apolonia

Szumlański Stefan

Zieliński Feliks