Małecki Jan

Działowski G[ustaw ks.] dr

Krysiewicz Adam

Krysiewiczówna W.

Przybyszewski Tad[eusz]

Zielke Kazimierz