Bartkowiak Piotr

Krusia Stan.

Kujawa Jan

Lisek Wawrzyn

Loba Wojciech

Łącki[-Korzbok] Stan[isław], hrabia

Maciaszek {Matyaszek} St[anisław] ks.

Ulanowski Cz[esław]

Żmidziński {Zmidziński} Al[eksander] ks