Cichorek Antoni

Jackowski Szczepan

Jordan Stan[isław]

Kiaszczyński

Mazura Wojciech

Rajewski Szczepan

Roszkiewiczowa A.

Smorawski Bol[esław]

Stankiewicz Ed[mund]

Surma Jan

Sztuba Konstanty

Szwaba [Norbert] {R.} ks.

Szymkowiak Ig[nacy]

Turno Jakub [Ludwika?]