Baran Józef

Bienjusa {Bienjusza} K[arol]

Drahs Zuzanna

Drap Robert

Drzymała Ign[acy]

Duda Jan

Gawoł Józef

Gawrych Alojzy

Gnisza Józef

Grzechlik Andrzej

Jagła Franc.

Jędrzejczyk [Leopold] ks.

Kakowski F.

Koraszewska [Franciszka]

Koraszewski Br[onisław]

Koraszewski Tadeusz

Koschny Paweł

Kotula Winc[enty]

Kurpas Alojzy [ks.]

Kurpierz {Kurpiesz} Franciszek

Langosz Józef

Malik Agn[ieszka]

Michałowska Stefania

Nogosaek Agn[iesza]

Nogosek Paweł

Paczewska Kazimiera

Pasoń Piotr

Pikos Tadeusz

Pogrzeba Fr[anciszek] ks.

Schejca P[aweł]

Słowik Jan

Spachacz Tomasz

Świerca Jan

Świerz

Tesser

Warzecha J.

Woszlek Tomasz

Złotko Wawrzyn