Felicki {Feliński} Jan ks.

Frencel {Trenda}  Michał

Głowiński [Kazimierz] ks. dr

Ka[s]perski Jan

Komorniczak Fr[anciszek]

Kurka Kasper

Niesiołowski K[azimierz] ks.

Skowroński Fr[anciszek]

Suchocka {Suchowiakowa} Anna

Szenic Artur

Szymoniak Woj[ciech]

Witkowski Piotr