Adamczak Franciszek

Banc Edmund

Cegiełka Wacław

Dobrowolski Stefan

Frąckowiak Jan

Hedinger Witold

Kliszyński Bolesław

Krajna Kazimierz

Krause Teodor

Krysiewicz Bolesław

Leitgeber Roman

Meissner Czesław dr

Michalak Antoni

Michalak Stanisław

Nowicki Stanisław

Olejniczak[ówna] Józefa

Rybicka-Dobrzyńska [Ludwika] dr

Rydlewski Celestyn dr

Rzepecka Zofia

Rzepecki Karol

Seydlitz Włodz[imierz] dr

Smoczyńska Anna

Sokolnicka Zofia

Starkowa Zofia

Stolpe Stanisław

Tułodziecka Aniela

Urbankówna Agn[ieszka]

Woźnicki Jan

Woźniczkowa {Woźniakowa} Jadwiga

Wybieralski Bolesław

Bajońska Zofia

Bajoński [Kazimierz] dr

Biały Kazimierz

Bresiński {Brzesiński} Stanisław

Chrzanowski Bern[ard]

Ciesielski Jan

Duxa Franciszek

Grajczak St.

Grześkowiak Wal.

Heliński Wł. [Zenon]

Heliński Wł.}

Jakubowski Jan

Jeske Edward

Jordan [Aleksander?]

Kłos Tadeusz

Kozierowski St[anisław] ks.

Laube Stefan

Lechna Wojciech

Łucki Franciszek

Maciejewski Wojc[iech]

Maliński Kazimierz {Franc[iszek]} ks.

Mieczkowski [Władysław] dr

Mucha Jan

Pluciński Zygmunt

Serdecki Ignacy ks.

Seyda {Schulc} [Marian]

Skołudzianka Franc[iszka]

Smorawski K[azimierz] ks.

Staniewski Tadeusz

Stępczyński Franc[iszek]

Walich Kazim[ierz]

Widerski Jan

Wiliński Stan[isław] ks.

Zenker Marcin [ks.]

Żelazek Stanisław